Letná akadémia IACA (Medzinárodnej protikorupčnej akadémie)

30.06.2018
Medzinárodná protikorupčná akadémia IACA je medzinárodnou organizáciou a vzdelávacou inštitúciou sídliacou v Laxenburgu, v Rakúsku. Prostredníctvom vzdelávania, seminárov, výskumu a spolupráce IACA posilňuje postavenie profesionálov a poskytuje technickú pomoc pre zainteresovaných účastníkov snažiacich sa o posilnenie svojich protikorupčných režimov.

Cieľom Letnej akadémie IACA je lepšie pochopenie zložitostí korupcie, zvýšenie zručností pri hodnotení vhodných postupov, prekonanie rozdielov medzi teóriou a praxou a možnosť výmeny skúseností a kontaktov z ďalších krajín sveta. Letnej akadémie IACA sa v roku 2018 zúčasnilo 54 protikorupčných expertov z viac ako 30 krajín sveta (Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Slovenská republika, Holandsko, India, Afganistan, Mexiko, Peru, Tanzánia, Uganda, Malawi, Bahrajn, Dominikánska republika, Libanon, Madagaskar, Bangladéš...). Za Slovenskú republiku sa akadémie zúčastnila zástupkyňa Odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR p. J. Vanková.

Pre riešenie jednotlivých foriem korupcie boli diskutované tieto kľúčové stratégie:
 1. Prevencia korupcie
 2. Stimuly
 3. Aktivity občianskej spoločnosti
 4. Liberalizácia
 5. Medzinárodné dohody a konvencie
   
Efektívna prevencia korupcie si vyžaduje:
 
 • platnú a spoľahlivú detekciu,
 • jasný, legitímny a komplexný právny rámec,
 • zabezpečiť právny štát, legitímnu autoritu,
 • neutrálnu alebo pozitívnu celkovú atmosféru stimulov,
 • efektívne a rýchle vynucovanie, ktoré sú doložené dostatočnými zdrojmi a informáciami,
 • odstrašujúce opatrenia,
 • existenciu pozitívnych alternatív pre úradníkov, občanov,
 • znalosť nákladov, prínosov, rizík korupcie,
 • základnú racionalitu zo strany jednotlivcov.

   
IMG_8535_raw_edited_for_print

Judit