Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS)

Občania môžu bezplatne a anonymne nahlasovať podnety na Kriminálny úrad finančnej správy týkajúce sa trestnej činnosti najmä v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní (tabak, cigarety, lieh, minerálne oleje), ale aj nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu drog a nebezpečných materiálov, porušovania colných predpisov alebo práv duševného vlastníctva a iných trestných činností.
Internetová stránka: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_zelena-linka-v-2015-ts

Podozrenia možno nahlásiť:
E-mailom: oskufs@financnasprava.sk
Telefonicky: 0800 110 110 alebo z mobilných sietí 02/582 51 311
Písomne alebo osobne na adrese:
Kriminálny úrad finančnej správy
Bajkalská 24
82497 Bratislava