Konferencia k uplatňovaniu mechanizmov pre prevenciu korupcie

13.12.2018
V dňoch 13. – 14. decembra 2018 sa v Belehrade uskutočnila medzinárodná konferencia k „Uplatňovaniu mechanizmov pre prevenciu korupcie“ organizovaná Protikorupčnou agentúrou Srbska v spolupráci s Misiou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Srbsku a Veľvyslanectvom Talianska v Belehrade ako predsedníckej krajiny OBSE v roku 2018.

Konferencia prebiehala v štyroch pracovných paneloch:
  1. Vhodné postupy pri riešení konfliktu záujmov;
  2. Príjmy a majetkové priznania v regionálnom kontexte;
  3. Výzvy a úspešné prípady pri riešení hodnotenia korupčných rizík;
  4. Prevencia korupcie prostredníctvom kontroly financovania politických aktivít.
 
Z celého priebehu konferencie možno vybrať niekoľko zásadných bodov:

Počas konferencie sa uskutočnilo odovzdávanie cien víťazom animátorskej detskej súťaže "Život v spoločnosti bez korupcie", z ktorej víťazných diel vyberáme:

Foto-Bel1


Foto-Bel2


Foto-Bel3