Konferencia k rozvoju protikorupčných stratégií v digitálnej ére

12.11.2018
V dňoch 12. – 13. novembra 2018 sa v priestoroch LUISS Univerzity v Ríme uskutočnila medzinárodná konferencia k „Príprave protikorupčných stratégií pre digitálnu éru: Aktuálne trendy a vhodné postupy v krajinách OBSE“ pod záštitou predsedníctva Talianska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

Konferencia poukázala na nevyhnutnosť medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti korupcii, pretože korupcia nepozná hranice a digitalizácia a nové technológie umožňujú rýchlejšie a rozsiahlejšie nezákonné aktivity. Bolo odporučené pre budúce predsedníctva OBSE, aby téma korupcie tvorila jednu z prioritných tém OBSE.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia medzinárodných organizácií (OBSE, GRECO), štátnych inštitúcií, vrátane ministrov spravodlivosti Talianska, Albánska a Arménska, univerzít a občianskej spoločnosti. Viacerí vystupujúci vo svojich vystúpeniach vyzdvihli nasledovné skutočnosti: