Komisia otvorila obálky kandidátov

25.09.2019
Komisie pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 25. septembra 2019 o 8.30 hod. otvorila doručené obálky. Celkove obdržala 11 žiadostí a zaradila do ďalšieho výberového konania 9 záujemcov o kandidatúru.