ISO 37001 - systém protikorupčného riadenia

Norma STN ISO 37001:2019 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenia na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému riadenia protikorupčných činností. Predmet normy sa zameriava najmä na oblasti, ako korupcia vo verejnej sfére, súkromnej sfére a neziskovom sektore, korupcia zo strany organizácie, personálu a partnerov v mene organizácie alebo naopak - ich korumpovanie.
 
Norma STN ISO 37001:2019 pozostáva z požiadaviek, ktoré sa týkajú:

Nastavenie systému protikorupčného riadenia na Úrade vlády SR znázorňuje diagram tu

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (www.reformuj.sk)
 
Certifikat_ISO_37001_SK Certifikat_ISO_37001_EN