INTEGRITY FÓRUM 2024 - záverečná konferencia

28.02.2024
Odbor prevencie korupcie Úradu vlády SR (OPK) organizuje v spolupráci s Oddelením OECD pre integritu verejného sektora záverečnú konferenciu INTEGRITY FÓRUM 2024 (konferencia), ktorá sa uskutoční dňa 12. marca 2024 v priestoroch účelového zariadenia Úradu vlády SR, Hotel Bôrik v Bratislave.

Konferencia je vyvrcholením projektu Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike / IIPA, ktorý je financovaný z Grantov EHP a Nórskych grantov. Účelom konferencie je prezentácia výstupov projektu a odborná diskusia zameraná na predstavenie najúčinnejších opatrení v oblasti prevencie korupcie a integrity.

Konferenciu otvorí predseda vlády SR, Robert Fico, svojím úvodným príhovorom. Ďalej sa hosťom prihovorí Elsa Pilichowski, riaditeľka pre Správu vecí verejných z OECD a Susan Eckey, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR.

Odborné výstupy projektu budú prezentovať Marcel Vereš, riaditeľ OPK, Laura Völker, analytička politík z Riaditeľstva pre správu vecí verejných OECD a Matúš Hliboký z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Následne bude prebiehať panelová diskusia na tému „Najúčinnejšie opatrenia v oblasti prevencie korupcie a integrity“, v ktorej budú diskutovať Marcel Vereš, Jozef Halcin, riaditeľ Odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR, Tomáš Strémy, profesor Právnickej fakulty UK v Bratislave a Elsa Pilichowski.

Konferencia bude vysielaná aj naživo prostredníctvom Facebooku Úradu vlády SR.