Integrity fórum 2023 – program priebežnej konferencie

02.03.2023

Odbor prevencie korupcie spolu s Oddelením OECD pre integritu verejného sektora organizuje dňa 9. marca 2023 priebežnú konferenciu pod názvom „INTEGRITY FÓRUM 2023“, ktorá sa uskutoční v hoteli Bôrik (účelové zariadenie Úradu vlády Slovenskej republiky).

Konferencia sa uskutočňuje v rámci projektu „Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike“, ktorý je financovaný z Grantov EHP a Nórskych grantov.

Úlohou konferencie je prezentovať úsilie v zlepšovaní verejnej integrity v Slovenskej republike, vytvoriť dôkazovú základňu pre rozvoj účinných opatrení na posilnenie verejnej integrity (etického správania predstaviteľov verejnej správy) a na znižovanie miery korupcie na Slovensku.

Integrity Fórum 2023 je zamerané na predstavenie odborných výstupov, ktoré boli pripravované pod gesciou Úradu vlády Slovenskej republiky.

Oficiálny program začne o 9:00 hod., kedy vystúpi s úvodným príhovorom vedúci Úradu vlády SR, Július Jakab. Konferencia bude pokračovať od 9:15 hod. do 10:30 hod. prvou panelovou diskusiou na tému „Zásady integrity vo verejnej správe“. Do diskusie prijali pozvanie Maroš Paulini, člen Rady pre štátnu službu, Marianna Leontiev, spolupracujúca advokátka Nadácie Zastavme korupciu, Ján Kutan, zástupca Rule of Law a Pavel Franko, generálny riaditeľ sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu Úradu vlády SR.

Účastníkmi druhej panelovej diskusii od 11:00 hod. do 12:15 hod. budú Chiara Varazzani, vedúca behaviorálna výskumná pracovníčka na Stredisku pre monitorovanie inovácií vo verejnom sektore z OECD, Zuzana Vasičáková Očenášová, zástupkyňa Nadácie Zastavme korupciu a Emília Sičáková-Beblavá, riaditeľka Ústavu verejnej politiky z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského v Bratislave. Diskusia bude zameraná na tému predstavenie „Behaviorálne aspekty integrity a korupcie na Slovensku“.

Konferencia sa bude vysielať online prostredníctvom FB stránky Úradu vlády SR.