Index vnímania korupcie

26.01.2022
Dňa 25. januára 2022 zverejnila mimovládna organizácia Transparency International vyhodnotenie rebríčku Index vnímania korupcie za rok 2021. Slovenská republika sa umiestnila na 56. priečke zo 180 hodnotených štátov, čo predstavuje zlepšenie v porovnaní s minulým rokom o 4 miesta so skóre 52 bodov. Dosiahnuté skóre je historicky najlepšie v rámci nášho hodnotenia.

Za zlepšením stojí predovšetkým zvýšené úsilie orgánov činných v trestnom konaní pri odhaľovaní a stíhaní korupcie. Rok 2021 bol rekordný v počte stíhaných osôb za korupciu, kedy orgány činné v trestnom konaní stíhali viac ako 250 osôb.
Pre boj s korupciou je potrebné naďalej pokračovať v úsilí nielen stíhať korupciu ale aj vytvárať účinné mechanizmy na jej prevenciu a vzdelávať občanov o nežiadúcich vplyvoch korupcie na spoločnosť.

Index vnímania korupcie za rok 2021 môžete nájsť na stránke Transparency International.