Index vnímania korupcie 2022

02.02.2023
Tak ako každý rok aj v tomto roku v januári medzinárodná mimovládna organizácia Transparency International zverejnila rebríček štátov za uplynulý rok 2022, ktorý je zameraný na vnímanie korupcie, tzv. Index vnímania korupcie, skratka CPI (Corruption Perceptions Index). Je to jediný globálny index, ktorý meria vnímanú korupciu vo verejnom sektore, medzi úradníkmi verejnej správy a definuje korupciu ako zneužívanie verejnej moci k osobnému prospechu. Tento rebríček zostavuje Transparency International od roku 1995. Rozsah indexu je v rozpätí od 0 do 100 bodov, pričom 0 bodov znamená najvyššiu mieru vnímania korupcie a 100 bodov najnižšie vnímanú korupciu.

V tomto najsledovanejšom rebríčku o korupcii Slovenská republika sa za rok 2022 umiestnila v prvej päťdesiatke zo 180 hodnotených krajín na 49. mieste. Slovenská republika oproti roku 2021, kedy skončila na 56. mieste, sa zlepšila v hodnotení krajín o jeden bod a v rebríčku sa posunula o sedem miest vyššie. Bližšie informácie tu.

Odbor prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán prevencie korupcie v Slovenskej republike, zameriava svoju činnosť na zlepšenie, t.j. minimalizáciu a elimináciu korupcie v oblasti verejnej správy. Pre zlepšenie vnímania korupcie v ostatnom období participuje na novelizácii zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. V rámci projektu s OECD „Zlepšovanie integrity verejnej správy v Slovenskej republike“ sa začal zaoberať otázkou implementácie témy integrity na Slovensku. Pripravil návrh zásad integrity ako základ pre ich aplikáciu do právnych noriem. Pripravuje ďalšiu diskusiu na túto tému na konferencii Integrity fórum, ktorá sa uskutoční 9. marca 2023 v Bratislave. Zároveň organizovanie Integrity fórum plánuje pravidelne organizovať na Slovensku za účasti širokej odbornej verejnosti. Úrad vlády Slovenskej republiky chce kontinuálne pokračovať v tejto svojej činnosti a takto prispieť k zlepšovaniu prostredia a vnímania korupcie v Slovenskej republike.

Zdroj: Transparency International: Plán posunúť Slovensko v rebríčku vnímania korupcie sa naplnil spolovice