III. zasadnutie Rady protikorupčných koordinátorov

11.03.2024
Dňa 11. marca 2024 sa uskutočnilo tretie zasadnutie Rady protikorupčných koordinátorov (rada), ktoré sa konalo v Bratislave, v účelovom zariadení Úradu vlády SR, Hotel Bôrik.

Protikorupční koordinátori boli oboznámení s ďalším priebehom prípravy návrhu Národnej protikorupčnej stratégie (stratégia), ktorú predstavil riaditeľ odboru prevencie korupcie Marcel Vereš. Do dokumentu boli zapracované návrhy a pripomienky účastníkov z predchádzajúceho zasadnutia rady.

Ďalším bodom zasadnutia bola predloženie metodického odporúčania k riadeniu korupčných rizík, ktorú spolu s OPK pripravil a odprezentoval prof. Ján Závadský z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Fotogaléria