IACA

Medzinárodná protikorupčná akadémia (IACA) je medzinárodnou organizáciou a vzdelávacou inštitúciou sídliacou v Laxenburgu, v Rakúsku. Prostredníctvom vzdelávania, seminárov, výskumu a spolupráce IACA posilňuje postavenie profesionálov a poskytuje technickú pomoc pre zainteresovaných účastníkov snažiacich sa o posilnenie svojich protikorupčných režimov.

Slovenská republika aktívne spolupracuje s akadémiou IACA v Laxemburgu. Dňa 22. septembra 2017 bolo na úrovni predsedu vlády SR R. Fica a rektora IACA M. Kreutnera podpísané spoločné Memorandum o porozumení, ambíciou ktorého  je zintenzívnenie vzájomnej spolupráce počas nasledujúceho 3-ročného obdobia.

Na základe uvedeného memoranda bola v júni 2018 podpísaná Dohoda o spolupráci medzi SR a akadémiou IACA, ktorá ustanovuje konkrétne spoločné aktivity a projekty na roky 2017 – 2020. Prvým spoločným projektom bol odborný seminár pre 18 slovenských vysokoškolských študentov, ktorý sa uskutočnil v septembri 2017 v Rakúsku.