Hodnotenie Slovenskej republiky na zasadnutí Pracovnej skupiny proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách OECD

17.10.2017
V dňoch 17. – 20. októbra 2017 sa v OECD v Paríži, uskutočnilo zasadnutie Pracovnej skupiny proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (ďalej WGB), na programe ktorého boli viaceré témy týkajúce sa uplatňovania Konvencie OECD proti podplácaniu zahraničných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách.

Počas uvedeného zasadnutia sa uskutočnilo hodnotenie Slovenskej republiky vo Fáze 1bis. Hodnotenie sa zameriavalo výlučne na legislatívu trestnej zodpovednosti právnických osôb z pohľadu štandardov OECD. Hodnotenie SR prebehlo úspešne najmä vďaka profesionálnemu prístupu zástupcov Ministerstva spravodlivosti SR (A. Kapišovská), Ministerstva vnútra SR (H. Kanková), Úradu vlády SR (P. Kovařík) a Úradu špeciálnej prokuratúry SR (P. Jenčík).

Povinnosť zaviesť Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb vyplynula pre Slovensko z hodnotenia vo Fáze 2 v roku 2005 a bola potvrdená počas hodnotenia vo Fáze 3 v roku 2012. Keďže Slovenská republika bude hodnotená vo Fáze 4 (hodnotenie miery implementácie Dohovoru OECD proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách) až v roku 2020/2021, WGB v júni 2016 rozhodla, že SR sa podrobí hodnoteniu vo Fáze 1bis, ktoré bude zamerané výlučne na otázku zodpovednosti právnických osôb.


SK delegacia_WGB