Globálne fórum OECD proti korupcii a za integritu, 23. - 24. marca 2021

25.03.2021

Logo OECD antikorupcne forum_2021V dňoch 23. – 24. marca 2021 OECD zorganizovalo virtuálne Globálne fórum proti korupcii a za integritu (Global Anti-Corruption and Integrity Forum – GACIF) zamerané na význam budovania integrity, transparentnosti a dôvery verejnosti v čase pandémie COVID-19 a pokrízovej obnovy, ako aj na úlohu mladých lídrov v tomto procese. V úvodnom prejave generálny tajomník OECD A. Gurría poukázal na zvýšené riziko korupcie v čase pandémie zapríčinené potrebou prijímania rýchlych opatrení aj mimo zaužívané pravidlá a s veľkým objemom verejných investícií.

Následne sa formou videoposolstiev prihovorili verejní predstavitelia Čile (prezident Sebastián Piñera), Thajska (premiér Prayut Chan-o-cha), Slovenskej republiky (MiS SR M. Kolíková), UK (splnomocnenec pre boj s korupciou),Vietnamu (vládny generálny inšpektor Lê Minh Khái) a zástupcovia súkromného sektoru (CEO Microsoft a L´Oréal). Poukázali na negatívny vplyv korupcie, obzvlášť v čase pandémie, na dôveru ľudí v systém, slobodu, obnovu rastu a využitie verejných prostriedkov. Zdôraznili význam zapojenia všetkých aktérov naprieč verejným, súkromným i mimovládnym sektorom. Integrita má byť vnímaná ako dlhodobá investícia, do ktorej musia investovať aj firmy, pokiaľ chcú byť úspešné. Prezident Microsoftu informoval o zámere posilniť v najbližšej dekáde využitie „antikorupčných“ technológií na  identifikovanie rizika a znižovanie pravdepodobnosti korupcie.

Ministerka spravodlivosti SR M. Kolíková vo svojom videoposolstve zdôraznila význam dôvery ľudí v štát pre dodržiavanie protipandemických opatrení. Uviedla tiež príklady opatrení SR v boji proti korupcii: zavedenie registra partnerov verejného sektora na identifikáciu koncových užívateľov výhod, povinné zverejňovanie zmlúv s využitím verejných prostriedkov a reformu súdov a súdnictva. 

Počas fóra bol spustený Public Integrity Toolkit OECD dostupný na http://www.oecd.org/governance/ethics/public-integrity-toolkit.htm, online databáza digitálnych nástrojov, ktorá má verejným i neverejným organizáciám pomáhať manažovať riziko korupcie a budovať verejnú integritu. Za SR aktuálne databáza obsahuje informáciu o e-learningu NAKA  "Integrity against corruption". Databáza dopĺňa existujúci Public Integrity Handbook a Maturity Models  a je ju možné priebežne dopĺňať o nové nástroje.  Budúci týždeň má byť zverejnený aj nový online nástroj pre súkromný sektor na hodnotenie rizika korupcie.