Globálne fórum OECD k boju proti korupcii a budovaniu integrity verejného sektora

27.03.2018
V dňoch 27. až 28. 03. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Globálneho fóra OECD k boju proti korupcii a budovaniu integrity verejného sektora. Účastníkmi Fóra boli zástupcovia vládnych inštitúcií, podnikateľskej sféry i občianskej spoločnosti.
 
Etická integrita je nevyhnutnosťou, pretože občania začínajú strácať dôveru vo vlády a vládne inštitúcie. Občania sú svedkami viacerých korupčných afér na najvyšších miestach. Je nevyhnutné obnoviť verejnú dôveru nielen vo vlády, ale aj v podnikateľské prostredie a naštartovať rast produktivity a životnej úrovne. V tejto súvislosti je potrebné viac sa zamerať na transparentnosť, pretože táto je kľúčová pri zachovaní dôvery občanov v politikov a vládu.
 
Fórum otvoril generálny tajomník OECD A. Gurría. Počas fóra vystúpili tiež najvyšší predstavitelia Nórska (predsedníčka vlády E. Solberg, Islandu (predsedníčka vlády K. Jakobsdóttir a podpredseda Európskej komisie F. Timmermans. Slovenskú republiku reprezentovali zástupcovia Odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR pod vedením p. riaditeľa P. Kovaříka a zástupkyňa Ministertva vnútra SR.

Gurria_Integrity forum

Integrity forum_photo1

Integrity forum_photo2