Generálna prokuratúra (GP SR)

Adresa:
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2,
812 85 Bratislava
Tel. číslo: 02/208 37 505, 02/595 32 505
E-mail: podatelna.gpsr@genpro.gov.sk
Internetová stránka: www.genpro.gov.sk