EÚ: Ministri vnútra prijali smernicu o ochrane oznamovateľov (TASR, 07.10.2019)

07.10.2019
Rada Európskej únie pre vnútorné veci a spravodlivosť prijala v pondelok v Luxemburgu smernicu EÚ o ochrane oznamovateľov (tzv. whistleblowerov). Ministri členských krajín Únie sa na svojom zasadnutí v Luxemburgu dohodli na prijatí nových pravidiel týkajúcich sa ochrany oznamovateľov korupčnej a trestnej činnosti v širokom spektre odvetví vrátane verejného obstarávania, finančných služieb, prania špinavých peňazí, bezpečnosti potravín a výrobkov, dopravy, jadrovej bezpečnosti, verejného zdravia, ochrany spotrebiteľa a ochrany údajov. Smernica zabezpečí vysokú úroveň ochrany informátorov vytvorením bezpečných kanálov na podávanie správ v rámci organizácie (súkromnej aj verejnej) a verejným orgánom a stanovením noriem pre celú EÚ. Bude tiež chrániť oznamovateľov pred prepúšťaním, degradáciou a inými formami odvetných opatrení a bude vyžadovať, aby vnútroštátne orgány informovali občanov a poskytovali potrebné školenia pre verejné orgány o tom, ako postupovať s informátormi.
 
Právne predpisy nadobudnú účinnosť 20 dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ a členské štáty budú mať dva roky na transpozíciu nových pravidiel do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. "EÚ chce mať dobre fungujúci demokratický systém založený na zásadách právneho štátu. Zahŕňa to aj poskytovanie vysokej úrovne ochrany v celej Únii tým, ktorí informujú a ktorí majú odvahu hovoriť. Nikto by nemal riskovať svoju povesť alebo prácu pri odhaľovaní nezákonného správania," uviedla fínska ministerka spravodlivosti Anna-Maja Henrikssonová v správe pre médiá. Henrikssonová predsedala Rade ministrov v mene svojej krajiny, ktorá momentálne zaisťuje polročné predsedníctvo v Rade EÚ. Správu z Luxemburgu privítala aj Európska komisia (EK), z ktorej dielne návrh smernice vyšiel. Prvý podpredseda EK Frans Timmermans v tejto súvislosti zdôraznil, že oznamovatelia "sú odvážni ľudia", ktorí sa neboja odhaliť nezákonné činnosti, aby chránili verejnosť pred zločinmi. Podľa slov eurokomisárky pre spravodlivosť a rodovú rovnosť Věry Jourovej môžu byť oznamovatelia kľúčovými zdrojmi pre investigatívnych novinárov, a preto ich ochrana podporuje zároveň aj slobodu médií.