Dokumenty a právne predpisy

 

"Právo je umenie dobra a spravodlivosti"
(Ius est ars boni et aequi)

Aulus Cornelius Celsus


"Právne pravidlá sú tieto: čestne žiť, druhému neubližovať, každému dať, čo je jeho" (Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere - iu-ris praecepta sunt)

Domitius Ulpianus


Jedným z princípov právneho štátu je princíp ústavnosti a zákonnosti. Vyjadruje požiadavku striktného dodržiavania ústavy – zákona zákonov a súladu nižších právnych predpisov s ňou. Zákonnosť potom znamená povinnosť všetkých zachovávať platné právo.

Konanie a rozhodovanie súdu nielenže musí byť spravodlivé, objektívne a nestranné, ale aj navonok sa takým musí javiť.