Dohoda s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave

24.05.2023
Z iniciatívy odboru prevencie korupcie, Úrad vlády SR a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave budú kooperovať v oblasti protikorupčnej agendy. 

Vedúci Úradu vlády SR Július Jakab a dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda v piatok 19. mája 2023 podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci, ktorej cieľom je prepojiť vedecké kapacity s reálnymi skúsenosťami z praxe a prispieť k lepšej prevencii korupcie vo verejnom sektore. 

Podľa dohody budú mať  budúci právnici už počas štúdia možnosť skúmať právne otázky súvisiace s prevenciou korupcie a prostredníctvom stáží sa aj osobne oboznamovať s protikorupčnou agendou Úradu vlády SR. Na druhej strane, vďaka odborným vedeckým podujatiam pripraveným Právnickou fakultou UK si zamestnanci Úradu vlády SR budú môcť rozširovať svoje teoretické poznatky.

„Podpisom dohody budú Úrad vlády SR a Právnická fakulta UK spoločne prispievať k zlepšovaniu postavenia Slovenska vo vnímaní korupcie a k lepšej efektívnosti prevencie korupcie vo verejnom sektore. Dohoda o vzájomnej spolupráci predstavuje veľký prínos pre spoločné úsilie v protikorupčných aktivitách a pri aktuálnych výzvach v oblasti verejnej integrity na Slovensku,“ uviedol vedúci Úradu vlády SR Július Jakab.