Ďalšie medzinárodné dohovory

Základné medzinárodné dokumenty upravujúce problematiku boja proti korupcii
 
Slovenská republika je zmluvnou stranou všetkých hlavných medzinárodných dokumentov prijatých v oblasti boja proti korupcii. Postupne boli Slovenskou republikou ratifikované a do slovenskej legislatívy implementované: