Antikorupčná linkaAntikorupčná linka Úradu vlády SR na bezplatnom telefónnom čísle 0800 111 001 je od 1.7.2019 k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 12:00 hod.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás kontaktovali len s podnetmi, ktoré naznačujú korupčné správanie, t.j. AK linka neslúži na podávanie podaní/ sťažností/ oznámení/ petícií podľa osobitných predpisov, ani na  podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní (policajt, prokurátor), ktoré výlučne môžu vyšetrovať podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, volebnej korupcie a športovej korupcie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon). 

Podozrenie môžete nahlásiť aj anonymne.

Písomné podania možno posielať na špeciálnu e-mailovú adresu: bpk@vlada.gov.sk

 

Prehľad podaní          
           
AK linka 2015 2016 2017 2018 2019
odstúpené orgánom činným v trestnom konaní 3 0 3 1 0
podanie informácie volajúcemu 27 12 79 44 26
iné nesúvisiace hovory 29 29 14 5 9
celkom 59 41 96 50 35
Písomné podania          
odstúpené orgánom činným v trestnom konaní 12 10 52 16 6
postúpenie na iný orgán 15 7 74 31 29
odložené 25 10 50 41 33
vybavené odpoveďou - poskytnutá informácia 0 10 110 57 62
celkom 52 37 286 145 130
AK linka a písomné podania spolu 111 78 382 195 165