Antikorupčná linka


Antikorupčná linka Úradu vlády SR na bezplatnom telefónnom čísle 0800 111 001 je k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 12:00 hod.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás kontaktovali len s podnetmi, ktoré naznačujú korupčné správanie, t.j. AK linka neslúži na podávanie podaní/ sťažností/ oznámení/ petícií podľa osobitných predpisov, ani na  podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní (policajt, prokurátor), ktoré výlučne môžu vyšetrovať podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, volebnej korupcie a športovej korupcie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon). 

Podozrenie môžete nahlásiť aj anonymne.

Písomné podania možno posielať na špeciálnu e-mailovú adresu: bpk@vlada.gov.sk

 

Prehľad podaní k 31.05.2020          
           
AK linka 2016 2017 2018 2019 2020
odstúpené orgánom činným v trestnom konaní 0 3 1 0 0
podanie informácie volajúcemu 12 79 44 26 26
iné nesúvisiace hovory 29 14 5 9 5
celkom 41 96 50 35 31
Písomné podania          
odstúpené orgánom činným v trestnom konaní 10 52 16 6 8
postúpenie na iný orgán 7 74 31 29 22
odložené 10 50 41 33 14
vybavené odpoveďou - poskytnutá informácia 10 110 57 62 40
celkom 37 286 145 130 84
AK linka a písomné podania spolu 78 382 195 165 115