Aktuality

30.06.2018
Medzinárodná protikorupčná akadémia IACA je medzinárodnou organizáciou a vzdelávacou inštitúciou sídliacou v Laxenburgu, v Rakúsku. Prostredníctv...
24.05.2018
Aj v Bardejove sa diskutovalo na Gymnáziu Leonarda Stöckela. Študenti boli spočiatku trochu zakríknutí, ale nakoniec boli aj oni zvedaví. Hlad bol ...
09.05.2018
Diskutovali sme s budúcimi právnikmi Univerzity Jozefa Pavla Šafárika v Košiciach na odborné témy. Jeden z nich bude v septembri stážovať na našom ...
03.05.2018
Stretnutie so študentmi je vždy zaujímavé. Najmä ak sú zvedaví. Verím že sa im to páčilo tak ako mne.  Študenti si mohli prezrieť aj výstavu kre...
17.04.2018
Úrad vlády SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  uskutočnil za podpory Metodicko-pedagogického centra v Bratislave d...
27.03.2018
V dňoch 27. až 28. 03. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Globálneho fóra OECD k boju proti korupcii a budovaniu integrity verejného sektora. Účastníkm...
16.11.2017
V dňoch 16. – 17. novembra 2017 sa na pôde Medzinárodnej protikorupčnej akadémie (IACA – Iternational anti-Coruption Academy) v rakúskom Laxenburgu...
09.11.2017
Dnes sme opäť zažili príjmené chvíle so študntmi na Spojenej škole vo Svidníku a Strednej odbornej škole drevárskej vo Vranove nad Toľou (už môžem ...
08.11.2017
Je super, že stredoškoláci rozmýšľajú a veľa sa pýtajú. Nesklamali ani na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.  
27.10.2017
Šéf odboru boja proti korupcii Peter Kovařík po sérii prednášok:  „Študenti boli úžasní!“   Úrad vlády SR a predseda vlády SR Robert Fico podp...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »