Aktuality

02.01.2019
Spolupráca medzi Úradom vlády SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR) vo vzdelávaní detí ...
13.12.2018
V dňoch 13. – 14. decembra 2018 sa v Belehrade uskutočnila medzinárodná konferencia k „Uplatňovaniu mechanizmov pre prevenciu korupcie“ organizovan...
12.12.2018
Vláda SR na rokovaní dňa 12.decembra 2018 schválila materiál Návrh protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023. V predklada...
29.11.2018
V dňoch 29. – 30. novembra 2018 sa na pôde OECD v Paríži uskutočnilo zasadnutie Pracovnej skupiny vyšších štátnych úradníkov pre integritu (SPIO) z...
26.11.2018
V dňoch 12. až 14. novembra 2018 prebiehali vo Viedni stretnutia k 2. obnovenému zasadnutiu implementačnej hodnotiacej skupiny Dohovoru OSN proti k...
23.11.2018
Dňa 15. novembra 2018 sa na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR") konalo pracovné rokovanie Me...
12.11.2018
V dňoch 12. – 13. novembra 2018 sa v priestoroch LUISS Univerzity v Ríme uskutočnila medzinárodná konferencia k „Príprave protikorupčných stratégií...
12.11.2018
Dňa 12. 11. 2018 sa v hoteli Bôrik konal seminár k zvyšovaniu právneho vedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii pre zamestnancov ...
06.11.2018
Návrh zákona bol schválený vládou 6.11.2018 a následne bol predložený na na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe Programového vy...
29.10.2018
V rámci projektu k Finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018 oslovili Odbor prevencie korupcie Úradu vlády SR pedagogickí zamestnanc...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »