Aktuality

04.04.2019
  Z á p i s n i c a z Prípravného zasadnutia Komisie na výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoloč...
01.04.2019
V dňoch 1. – 2. apríla 2019 sa v Piešťanoch uskutočnil seminár organizovaný Úradom vlády SR a Medzinárodnou protikorupčnou akadémiou (IACA) pre zás...
20.03.2019
Dňa 26. marca 2019 bude prvý krát zasadať Komisia na výber kandidátov na predsedu úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Jej č...
20.03.2019
Odbor prevencie korupcie Úradu vlády SR pokračuje aj v tomto roku v pomoci pri vzdelávaní pedagógov v oblasti boja proti korupcii s dôrazom na prev...
31.01.2019
Bratislava 30. januára (TASR) - Whistleblowerov, teda ľudí, ktorí poukážu na protispoločenskú činnosť, bude od marca chrániť nový úrad. Jeho zriade...
30.01.2019
Dnes sme pridali do zložky "Dokumenty a predpisy" metodické odporúčanie k riadeniu korupčných rizík, ktoré je určené ústredným orgánom štátnej sprá...
02.01.2019
Spolupráca medzi Úradom vlády SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR) vo vzdelávaní detí ...
13.12.2018
V dňoch 13. – 14. decembra 2018 sa v Belehrade uskutočnila medzinárodná konferencia k „Uplatňovaniu mechanizmov pre prevenciu korupcie“ organizovan...
12.12.2018
Vláda SR na rokovaní dňa 12.decembra 2018 schválila materiál Návrh protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023. V predklada...
29.11.2018
V dňoch 29. – 30. novembra 2018 sa na pôde OECD v Paríži uskutočnilo zasadnutie Pracovnej skupiny vyšších štátnych úradníkov pre integritu (SPIO) z...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »