Aktuality

25.09.2019
Komisie pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 25. septembra 2019 o 8.30 hod. otvo...
19.09.2019
V dňoch 19. - 20. septembra 2019 sa v priestoroch hotela Bôrik uskutočnila otváracia konferencia k projektu "Zlepšenie integrity vo verejnej správe...
04.09.2019
Vláda SR na svojom rokovaní dňa 4. septembra 2019 schválila návrh Národného protikorupčného programu (NPKP), ktorý bol vypracovaný v úzkej spoluprá...
10.07.2019
Komisia pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti  vyhlasuje výzvu na prihlásenie záu...
24.06.2019
Dňa 24. júna 2019 navštívila Úrad vlády SR delegácia Srbskej protikorupčnej agentúry za účelom výmeny praktických skúseností v oblasti prevencie ko...
20.06.2019
Výsledky verejného vypočutia kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti   Na základe verejného vypočutia...
28.05.2019
V dňoch 4. a 5. júna 2019 sa od 8:30 hodiny v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik v Bratislave uskutoční verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu na o...
10.05.2019
Úrad vlády SR v spolupráci s prešovskou agentúrou Prerag v rámci projektu "Skutok sa deje" opäť oslovil študentov s výstavou protikorupčných karika...
03.05.2019
Už tretí seminár v tomto roku určený pre pedagogických pracovníkov pod názvom „Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“ sa...
04.04.2019
  R O K O V A C Í   P O R I A D O K komisie pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej č...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »