Aktuality

23.10.2019
Dňa 23. októbra 2019 sa od 8:30 hodiny v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik v Bratislave uskutoční verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu na ochran...
07.10.2019
Rada Európskej únie pre vnútorné veci a spravodlivosť prijala v pondelok v Luxemburgu smernicu EÚ o ochrane oznamovateľov (tzv. whistleblowerov). M...
02.10.2019
V dňoch 2. – 4. októbra 2019 sa v hlavnom meste Kazachstanu, v Nur-Sultane, uskutočnilo výročné zasadnutie Zhromaždenia zmluvných strán Medzinárodn...
01.10.2019
Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 17/2019 zo dňa 27. septembra 2019 o vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti na Úrade...
25.09.2019
Komisie pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 25. septembra 2019 o 8.30 hod. otvo...
19.09.2019
V dňoch 19. - 20. septembra 2019 sa v priestoroch hotela Bôrik uskutočnila otváracia konferencia k projektu "Zlepšenie integrity vo verejnej správe...
04.09.2019
Vláda SR na svojom rokovaní dňa 4. septembra 2019 schválila návrh Národného protikorupčného programu (NPKP), ktorý bol vypracovaný v úzkej spoluprá...
10.07.2019
Komisia pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti  vyhlasuje výzvu na prihlásenie záu...
24.06.2019
Dňa 24. júna 2019 navštívila Úrad vlády SR delegácia Srbskej protikorupčnej agentúry za účelom výmeny praktických skúseností v oblasti prevencie ko...
20.06.2019
Výsledky verejného vypočutia kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti   Na základe verejného vypočutia...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »