Aktuality

10.09.2021
Dňa 1. septembra 2021 začal vykonávať činnosť Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý bol zriadený v zmysle Zákona č. 54/20...
02.07.2021
V registri výberových konaní bolo včera vyhlásené vonkajšie výberové konanie č. VK/2021/2226, ktorým sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto v stál...
18.06.2021
Vedúci Úradu vlády SR Július Jakab dňa 15. júna 2021 otvoril podujatie a privítal účastníkov pracovného stretnutia k zásadám integrity vo verejnej ...
12.05.2021
Na Prezídiu Policajného zboru sa dňa 12. mája 2021 uskutočnilo stretnutie prezidenta Policajného zboru Petra Kovaříka so zástupcami Úradu vlády Slo...
28.04.2021
Kongresy OSN pre prevenciu kriminality a trestné súdnictvo, predstavujúce najväčšie zhromaždenie vlád, medzinárodných a regionálnych organizácií, o...
25.03.2021
V dňoch 23. – 24. marca 2021 OECD zorganizovalo virtuálne Globálne fórum proti korupcii a za integritu (Global Anti-Corruption and Integrity Forum ...
26.02.2021
Zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý je účinný od 1. marca 2019,  bol zriadený nezávislý orgán  štátn...
09.12.2020
Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii organizuje Štátna komisia pre prevenciu korupcie Severného Macedónska dňa 9. decembra 2020 ...
10.07.2020
V utorok 7. júla 2020 získal Úrad vlády SR medzinárodný certifikát protikorupčných činností v zmysle normy STN ISO 37001:2019, a tým sa stal lídrom...
24.06.2020
Sekretariát Skupiny štátov proti korupcii Rady Európy (GRECO) v spolupráci s delegáciou Ruskej federácie vyhlásil medzinárodnú súťaž pre mladých ľu...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »