Aktuality

23.09.2022
Odbor prevencie korupcie („OPK“) dňa 23. septembra 2022 participoval na diskusnom fóre z názvom „Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v KOCK...
04.08.2022
Úrad vlády prijal s účinnosťou k 1. augustu 2022 aktualizáciu Protikorupčného programu Úradu vlády SR, ktorý stanovuje nové úlohy v oblasti prevenc...
18.03.2022
Dňa 3. marca 2022 sa v účelovom zariadení Bôrik konalo podujatie s názvom „Integrity Fórum 2022“ za účasti predstaviteľov štátnej správy, samospráv...
16.02.2022
Dňa 3. marca 2022 sa v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave uskutoční podujatie s názvom „Integrity Fórum 2022“. Podujatie je organizované Úradom ...
28.01.2022
Dňa 19. januára 2022 bola zverejnená Správa o plnení odporúčaní z V. kola hodnotenia Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá a prerokovaná na 88. ...
26.01.2022
Dňa 25. januára 2022 zverejnila mimovládna organizácia Transparency International vyhodnotenie rebríčku Index vnímania korupcie za rok 2021. Sloven...
09.12.2021
V tento deň v roku 2005 nadobudol účinnosť Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii, ktorý má univerzálny charakter a komplexne postihu...
25.10.2021
V rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2021, ktorý v dňoch 4. – 8. októbra 2021 zorganizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločn...
30.09.2021
Dňa 30. septembra 2021 sa v ÚZ Bôrik uskutočnilo pracovné stretnutie s protikorupčnými koordinátormi z jednotlivých ústredných orgánov štátnej sprá...
30.09.2021
Dňa 30. septembra 2021 sa v ÚZ Bôrik uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny k vytvoreniu zásad integrity vo verejnej správe SR. Účastníci st...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »