Aktuality

24.05.2023
Z iniciatívy odboru prevencie korupcie, Úrad vlády SR a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave budú kooperovať v oblasti protikorupčn...
11.05.2023
Úrad vlády Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre koordináciu v oblasti prevencie korupcie vytvoril Radu protikorupčných koordi...
04.05.2023
Odbor prevencie korupcie (OPK) v spolupráci s Radou pre štátnu službu (RŠŠ) uskutočnil dňa 25. apríla 2023 školenie pre zamestnancov Ministerstva d...
26.04.2023
Dňa 17. a 18. apríla 2023 Medzinárodná protikorupčná akadémia IACA v spolupráci s odborom prevencie korupcie zorganizovala školenie v priestoroch Ú...
20.03.2023
Odbor prevencie korupcie Úradu vlády SR úspešne zorganizoval po druhý raz konferenciu s názvom ,,Integrity Fórum 2023“ za účasti veľvyslanca Nórske...
02.03.2023
Odbor prevencie korupcie spolu s Oddelením OECD pre integritu verejného sektora organizuje dňa 9. marca 2023 priebežnú konferenciu pod názvom „INTE...
09.02.2023
Odbor prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky zorganizoval dňa 3. februára 2023 pracovnú poradu protikorupčných koordinátorov k problem...
02.02.2023
Tak ako každý rok aj v tomto roku v januári medzinárodná mimovládna organizácia Transparency International zverejnila rebríček štátov za uplynulý r...
31.01.2023
Dňa 31. januára 2023 bol vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) schválený materiál Zásady integrity vo verejnej správe. Schválením návrhu ...
27.09.2022
Odbor prevencie korupcie („OPK“) spoločne s expertmi z OECD dňa 27. septembra 2022 uskutočnil workshop na tému behaviorálnych aspektov pre protikor...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »