Aktuality

09.02.2023
Odbor prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky zorganizoval dňa 3. februára 2023 pracovnú poradu protikorupčných koordinátorov k problem...
02.02.2023
Tak ako každý rok aj v tomto roku v januári medzinárodná mimovládna organizácia Transparency International zverejnila rebríček štátov za uplynulý r...
31.01.2023
Dňa 31. januára 2023 bol vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) schválený materiál Zásady integrity vo verejnej správe. Schválením návrhu ...
27.09.2022
Odbor prevencie korupcie („OPK“) spoločne s expertmi z OECD dňa 27. septembra 2022 uskutočnil workshop na tému behaviorálnych aspektov pre protikor...
23.09.2022
Odbor prevencie korupcie („OPK“) dňa 23. septembra 2022 participoval na diskusnom fóre z názvom „Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v KOCK...
04.08.2022
Úrad vlády prijal s účinnosťou k 1. augustu 2022 aktualizáciu Protikorupčného programu Úradu vlády SR, ktorý stanovuje nové úlohy v oblasti prevenc...
18.03.2022
Dňa 3. marca 2022 sa v účelovom zariadení Bôrik konalo podujatie s názvom „Integrity Fórum 2022“ za účasti predstaviteľov štátnej správy, samospráv...
16.02.2022
Dňa 3. marca 2022 sa v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave uskutoční podujatie s názvom „Integrity Fórum 2022“. Podujatie je organizované Úradom ...
28.01.2022
Dňa 19. januára 2022 bola zverejnená Správa o plnení odporúčaní z V. kola hodnotenia Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá a prerokovaná na 88. ...
26.01.2022
Dňa 25. januára 2022 zverejnila mimovládna organizácia Transparency International vyhodnotenie rebríčku Index vnímania korupcie za rok 2021. Sloven...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »