Aktuality

03.08.2023
Úrad vlády prijal s účinnosťou k 1. augustu 2023 aktualizáciu Protikorupčného programu Úradu vlády SR, ktorý stanovuje nové úlohy v oblasti prevenc...
18.07.2023
Na Úrade vlády Slovenskej republiky sa dňa 29. júna 2023 uskutočnilo prvé zasadnutie Rady protikorupčných koordinátorov (rada), ktorá bola vytvoren...
30.06.2023
Zástupcovia sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu, sekcie kontroly a sekcie plánu obnovy Úradu vlády SR absolvovali 13. ročník Medzináro...
23.06.2023
Dňa 15. júna 2023 riaditeľ odboru prevencie korupcie (OPK) participoval na konferencii Slovenského inštitútu interných audítorov SKIIA KONFERENCIA ...
23.06.2023
Dňa 2. júna Úrad vlády Slovenskej republiky (ÚV SR), za účasti zástupcu vedúceho ÚV SR Pavla Kuljovského, generálneho riaditeľa Sekcie prevencie ko...
07.06.2023
V rámci posilňovania medzinárodných väzieb a výmeny osvedčených postupov sa dňa 6. júna 2023 uskutočnilo stretnutie slovenskej delegácie s predstav...
24.05.2023
Z iniciatívy odboru prevencie korupcie, Úrad vlády SR a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave budú kooperovať v oblasti protikorupčn...
11.05.2023
Úrad vlády Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre koordináciu v oblasti prevencie korupcie vytvoril Radu protikorupčných koordi...
04.05.2023
Odbor prevencie korupcie (OPK) v spolupráci s Radou pre štátnu službu (RŠŠ) uskutočnil dňa 25. apríla 2023 školenie pre zamestnancov Ministerstva d...
26.04.2023
Dňa 17. a 18. apríla 2023 Medzinárodná protikorupčná akadémia IACA v spolupráci s odborom prevencie korupcie zorganizovala školenie v priestoroch Ú...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »