Aktuality

17.02.2020
V priestoroch Úradu vlády SR sa vo februári tohto roku uskutočnili dva semináre zamerané na zvyšovanie informovanosti v oblasti prevencie korupcie....
15.02.2020
Dňa 15. februára 2020 nadobudol účinnosť Príkaz vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/2020 o protikorupčnej politike Úradu vlády Slovenske...
07.02.2020
Dňa 7. februára 2020 vstúpila do platnosti Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/2020 o opatreniach v oblasti prevencie korupcie ...
16.12.2019
V dňoch 16. - 20. decembra 2019 sa v Abu Dhabi (Spojené Arabské Emiráty) uskutočnilo 8. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN proti k...
06.12.2019
Dňa 9. decembra 2019 pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii pracovníčka odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR odprednášala tému...
26.11.2019
Dňa 26. novembra 2019 sa v priestoroch Úradu vlády SR uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami Šanghajskej komisie pre disciplinárnu inšpekciu...
14.11.2019
V Nitre sa v dňoch 5.až 6. novembra 2019 konal 27. ročník  celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučova...
23.10.2019
Dňa 23. októbra 2019 sa od 8:30 hodiny v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik v Bratislave uskutoční verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu na ochran...
07.10.2019
Rada Európskej únie pre vnútorné veci a spravodlivosť prijala v pondelok v Luxemburgu smernicu EÚ o ochrane oznamovateľov (tzv. whistleblowerov). M...
02.10.2019
V dňoch 2. – 4. októbra 2019 sa v hlavnom meste Kazachstanu, v Nur-Sultane, uskutočnilo výročné zasadnutie Zhromaždenia zmluvných strán Medzinárodn...
« 1 2 3 4 5 6 7 »