Aktuality

07.02.2024
Dôvody a ciele  Európska komisia sa rozhodla navrhnúť novú smernicu o boji proti korupcii (smernica), ktorá nahradí súčasný Dohovor o boji proti...
22.12.2023
Zástupcovia Úradu vlády SR, odboru prevencie korupcie sa zúčastnili 10. zasadnutia Konferencie zmluvných strán UNCAC (ďalej len „CoSP10“), ktoré sa...
27.11.2023
Dňa 21. novembra 2023 Národnou radou Slovenskej republiky bolo schválené Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2023 – 2027 a vyslovená d...
21.11.2023
Dňa 15. novembra 2023 sa zástupcovia Úradu vlády SR, odbor prevencie korupcie zúčastnili na  záverečnej konferencie k projektu Budúcnosť verejnej s...
10.11.2023
Zástupcovia odboru prevencie korupcie sa zúčastnili medzirezortnej pracovnej porady spolu so zástupcami OČTK (Európskej prokuratúry, Úrad špeciálne...
17.10.2023
V súvislosti s osobnou návštevou expertov OECD na Slovensku sa dňa 27. septembra 2023 uskutočnil workshop na tému komunikácie integrity a boja prot...
02.10.2023
Dňa 27. septembra 2023 sa uskutočnilo druhé zasadnutie Rady protikorupčných koordinátorov (rada). Jedným z hlavných bodov programu bola diskusia...
29.09.2023
Dňa 26. septembra 2023 odbor prevencie korupcie (OPK) Úradu vlády SR v spolupráci s OECD uskutočnil workshop o národnej integrite a protikorupčných...
21.09.2023
Dňa 14. septembra 2023 sa uskutočnilo v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky („ÚV SR“) stretnutie vybraných participantov pilotného behavio...
20.09.2023
Vedúci Úradu vlády SR Michal Luciak a predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič v pondelok 18. septembra 2023 podpísali memorandum o sp...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »