Aktuality

15.03.2024
Odbor prevencie korupcie Úradu vlády SR v spolupráci s oddelením OECD pre integritu verejného sektora zorganizoval 12. marca 2024 konferenciu INTEG...
11.03.2024
Dňa 11. marca 2024 sa uskutočnilo tretie zasadnutie Rady protikorupčných koordinátorov (rada), ktoré sa konalo v Bratislave, v účelovom zariadení Ú...
07.03.2024
Dňa 01.03.2024 sa v Prahe uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov Úradu vlády SR, odboru prevencie korupcie s českými kolegami z Ministerstva spra...
28.02.2024
Odbor prevencie korupcie Úradu vlády SR (OPK) organizuje v spolupráci s Oddelením OECD pre integritu verejného sektora záverečnú konferenciu INTEGR...
07.02.2024
Dôvody a ciele  Európska komisia sa rozhodla navrhnúť novú smernicu o boji proti korupcii (smernica), ktorá nahradí súčasný Dohovor o boji proti...
22.12.2023
Zástupcovia Úradu vlády SR, odboru prevencie korupcie sa zúčastnili 10. zasadnutia Konferencie zmluvných strán UNCAC (ďalej len „CoSP10“), ktoré sa...
27.11.2023
Dňa 21. novembra 2023 Národnou radou Slovenskej republiky bolo schválené Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2023 – 2027 a vyslovená d...
21.11.2023
Dňa 15. novembra 2023 sa zástupcovia Úradu vlády SR, odbor prevencie korupcie zúčastnili na  záverečnej konferencie k projektu Budúcnosť verejnej s...
10.11.2023
Zástupcovia odboru prevencie korupcie sa zúčastnili medzirezortnej pracovnej porady spolu so zástupcami OČTK (Európskej prokuratúry, Úrad špeciálne...
17.10.2023
V súvislosti s osobnou návštevou expertov OECD na Slovensku sa dňa 27. septembra 2023 uskutočnil workshop na tému komunikácie integrity a boja prot...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »