Aktuality

20.12.2019
Dňa 9. decembra 2019 pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii pracovníčka odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR odprednášala tému...
26.11.2019
Dňa 26. novembra 2019 sa v priestoroch Úradu vlády SR uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami Šanghajskej komisie pre disciplinárnu inšpekciu...
14.11.2019
V Nitre sa v dňoch 5.až 6. novembra 2019 konal 27. ročník  celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučova...
23.10.2019
Dňa 23. októbra 2019 sa od 8:30 hodiny v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik v Bratislave uskutoční verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu na ochran...
07.10.2019
Rada Európskej únie pre vnútorné veci a spravodlivosť prijala v pondelok v Luxemburgu smernicu EÚ o ochrane oznamovateľov (tzv. whistleblowerov). M...
02.10.2019
V dňoch 2. – 4. októbra 2019 sa v hlavnom meste Kazachstanu, v Nur-Sultane, uskutočnilo výročné zasadnutie Zhromaždenia zmluvných strán Medzinárodn...
01.10.2019
Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 17/2019 zo dňa 27. septembra 2019 o vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti na Úrade...
25.09.2019
Komisie pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 25. septembra 2019 o 8.30 hod. otvo...
19.09.2019
V dňoch 19. - 20. septembra 2019 sa v priestoroch hotela Bôrik uskutočnila otváracia konferencia k projektu "Zlepšenie integrity vo verejnej správe...
04.09.2019
Vláda SR na svojom rokovaní dňa 4. septembra 2019 schválila návrh Národného protikorupčného programu (NPKP), ktorý bol vypracovaný v úzkej spoluprá...
1 2 3 4 5 »