Aj v Bardejove sa super diskutovalo

24.05.2018
Aj v Bardejove sa diskutovalo na Gymnáziu Leonarda Stöckela. Študenti boli spočiatku trochu zakríknutí, ale nakoniec boli aj oni zvedaví. Hlad bol ale silnejší, jedáleň splnila svoj účel dva krát. 
:-)

UV SR  Bardejov  04