8. zasadnutie Konferencie zmluvných strán UNCAC

16.12.2019
V dňoch 16. - 20. decembra 2019 sa v Abu Dhabi (Spojené Arabské Emiráty) uskutočnilo 8. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN proti korupcii (UNCAC). Delegáciu SR na zasadnutí viedol minister spravodlivosti SR G. Gál a okrem zástupcov Ministerstva spravodlivosti SR členmi delegácie SR boli zástupcovia Úradu špeciálnej prokuratúry, Úradu pre verejné obstarávanie SR a Úradu vlády SR.
 
Konferencia prerokovala otázky hodnotenia doterajšieho plnenia dohovoru zmluvnými štátmi, prevencie korupcie, navrátenia majetku získaného nelegálne, korupcie v športe, medzinárodnej spolupráce a poskytovania technickej pomoci a spolupráce s mimovládnymi a medzivládnymi medzinárodnými organizáciami. Konferencia prijala 15 rezolúcií, z ktorých členské štáty EÚ koosponzorovali 7. Významnou súčasťou konferencie bola diskusia k príprave nadchádzajúceho osobitného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN ku korupcii, ktoré sa uskutoční v apríli 2021 v New Yorku (UNGASS 2021).

SR aktívne spoluorganizovala dve sprievodné podujatia "Buďme zodpovední pri určovaní konečných užívateľov výhod" a "Posilňovanie transparentnosti: uľahčenie prístupu verejnosti k informáciám".

Abu Dhabi - 02

Abu Dhabi - 03