Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

10.09.2021
Dňa 1. septembra 2021 začal vykonávať činnosť Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý bol zriadený v zmysle Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predsedníčkou úradu je JUDr. Zuzana Dlugošová, ktorú zvolila do tejto funkcie Národná rada Slovenskej republiky dňa 5. februára 2021.
 
Ďalšie informácie o činnosti úradu nájdete na webovom sídle úradu – www.oznamovatelia.sk