1. Prípravné stretnutie 28. Ekonomického a environmentálneho fóra OBSE

17.02.2020
V dňoch 17. – 18. februára 2020 sa vo Viedni uskutočnilo 1. prípravné stretnutie 28. Ekonomického a environmentálneho fóra Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorého hlavnou témou bola „Podpora bezpečnosti, stability a hospodárskeho rastu v krajinách OBSE prostredníctvom prevencie korupcie a boja proti korupcii cez inovácie, zvýšenú transparentnosť a digitalizáciu“.
 
V súčasnom rýchlo sa meniacom hospodárskom živote je problém korupcie o to vypuklejší, pretože korupcia zasahuje do všetkých oblastí hospodárskeho diania aj vďaka rozsiahlemu využívaniu digitálnych technológií. Preto práve medzinárodné organizácie ako OBSE musia byť aktívnejšie v spolupráci v oblasti protikorupčných aktivít.

Podujatia sa zúčastnili aj GT OBSE T. Greminger a osobitná predstaviteľka úradujúceho predsedu OBSE pre boj proti korupcii P. Severino. Načrtli niekoľko bodov boja proti korupcii:
 
  • rovnováha medzi represiou a prevenciou;
  • podpora multilaterálnej spolupráce, zvýšené využívanie digitálnych technológií;
  • harmonizácia multilaterálneho rámca boja proti korupcii;
  • posilnenie participácie občianskej spoločnosti a médií ako aj ich monitorujúcej úlohy;
  • väčšie zapojenie mladých ľudí;
  • zvýšenie povedomia o implementácii rozvojových cieľov OSN (SDGs).
     
Za Slovenskú republiku sa podujatia zúčastnili zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Úradu vlády SR.