Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP)

Úrad špeciálnej prokuratúry vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, trestne stíha osoby podozrivé zo spáchania trestných činov a uplatňuje oprávnenia prokurátora v konaní pred súdom, a to najmä vo veciach trestnej činnosti páchanej zločineckými skupinami, korupčnej trestnej činnosti, zneužívaní právomocí verejného činiteľa, finančnej kriminalite (trestné činy proti majetku a trestné činy hospodárske, vrátane trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev), terorizmu a extrémizmu.

Tel. číslo: 033/2837 196033/2837 192
E-mail: Podatelna.USPGP@genpro.gov.sk
Internetová stránka: https://www.genpro.gov.sk/kontakty-a-uradne-hodiny/burad-specialnej-prokuraturyb-1cd5.html

Adresa:
Úrad špeciálnej prokuratúry
Štúrova 2
812 85 Bratislava
Slovenská republika