Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Od 1. septembra 2021 začal pracovať Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ktorý bol zriadený v zmysle Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontaktné údaje na tento úrad sú nasledovné:
 
Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Námestie slobody 29
811 06 Bratislava
https://www.oznamovatelia.sk/