GP SR

Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR
Štúrova 2
812 85 Bratislava
antikorupčná linka: 02/208 37 444
e-mail: korupcia@genpro.gov.sk
www.genpro.gov.sk