AK linka


V pracovných dňoch v čase od 8.30 do 14.30 hod. možno na bezplatnom telefónnom čísle


0800 111 001


bpk@vlada.gov.sk
 

Antikorupčná linka“ oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, volebnej korupcie a športovej korupcie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon). 

Linka neslúži na podávanie sťažností/oznámení/petícií (napr. nahlasovanie nečinnosti úradov a orgánov verejnej správy) podľa osobitných predpisov, ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní (polícia a prokuratúra).

Úrad vlády SR sa bude zaoberať len podnetmi, ktoré možno hodnoverne prešetriť - to znamená, že budú obsahovať aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie. Podozrenia možno podať aj anonymne.

Štatistika hovorov na antikorupčnú linku Úradu vlády SR k 31.10.2018
 
Rok  Počet hovorov Postúpené NAKA Odložené
2014 159 3 156
2015 59 3 56
2016 41 0 41
2017 96 3 93
2018 45 1 44